Centra Medyczne «Twój Lekarz»: WarszawaPoznańWrocławKraków

Badania kierowców


Aby kwalifikować się do kierowania pojazdami, każdy potencjalny kierowca musi poddać się badaniom lekarskim, obejmującym różne testy, oprócz kursów na prawo jazdy i egzaminów. Ich celem jest ustalenie, czy stan zdrowia przyszłego kierowcy pozwala mu na prowadzenie pojazdu.

Każdy, kto ubiega się o prawo jazdy kategorii AM, A, A1, A2, B, B1, B + E, C, C1, C + E, D, D1, D1 + E oraz T, musi poddać się badaniu lekarskiemu. Dotyczy to również kierowców, którzy przedłużają swoje prawa jazdy, na przykład jeśli zostały one cofnięte z powodów zdrowotnych lub jeśli są one przedłużane lub odnawiane.

Badania lekarskie na prawo jazdy dla kierowców Kraków Centrum

Kandydatom na prawo jazdy i kierowcom badane są następujące narządy oraz organy:

 • Wzrok – sprawdzane jest pole widzenia danej osoby, jak również jej zdolność widzenia po zmroku.
 • Słuch – testy słuchu wykonywane są w kierunku wykrycia utraty słuchu.
 • Poczucie równowagi.
 • Układ sercowo-naczyniowy.
 • Organy ruchowe.
 • Układ nerwowy, w tym epilepsja.
 • Funkcje nerek.
 • Test glukozowy na cukrzycę.
 • Stan psychiczny, w tym obecność uzależnienia od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Ostateczna decyzja bierze pod uwagę obecny stan zdrowia, leki przyjmowane przez przyszłego kierowcę oraz ich możliwy wpływ na odruchy, umiejętności psychomotoryczne, co jest niewątpliwie ważne w prowadzeniu pojazdu.

Osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii C i C + E muszą dodatkowo poddać się badaniu z zakresu psychologii transportu. Bez niego wnioskodawca nie będzie mógł prowadzić ciężarówki. Zawodowi kierowcy również mają ten obowiązek. Osoby poniżej 60 roku życia powinny powtarzać badanie z psychologii transportu co 5 lat. Osoby powyżej 60 roku życia powinny je mieć co 13 miesięcy. Podczas tego badania sprawdzane są odruchy kierowcy, jego zdolność do logicznego myślenia i reakcje na stres.

Test trwa półtorej godziny i składa się z trzech części:

 1. Test oceniający zdolności poznawcze, cechy osobowości, koncentrację, zdolność do pracy w warunkach ograniczeń czasowych, zdolności intelektualne, uwagę i tolerancję na stres.
 2. Test sprzętowy do określania wskaźników psychoruchowych, podczas którego oceniana jest szybkość reakcji, koordynacja oczu i rąk, odporność na zmęczenie.
 3. Rozmowa, podczas której podsumowywane są wyniki uzyskane przez przyszłego kierowcę.

Podczas testów zawsze obecny jest psycholog, który nie tylko uważnie obserwuje kandydata, ale także w razie potrzeby wyjaśnia niuanse badania.

Konieczne do badania są:

 • dowód osobisty z numerem PESEL (dowód osobisty, paszport);
 •  prawo jazdy, jeśli kierowca je odnawia;
 • okulary lub soczewki, jeżeli kierowca lub osoba ubiegająca się o prawo jazdy je nosi (jeżeli osoba ta nosi okulary lub soczewki, badanie przeprowadza się na soczewkach korekcyjnych);
 • zaświadczenie od specjalisty – endokrynologa lub neurologa, jeżeli pacjent ma cukrzycę lub padaczkę.

Nasze centrum medyczne świadczy szeroki zakres usług dla kandydatów na prawo jazdy i kierowców przedłużających jego ważność. Pełne informacje o naszych usługach można uzyskać online lub telefonicznie.

USŁUGI

© 2024 Centrum medyczne Kraków — «Twój Lekarz w Krakówie» | Polityka Prywatności | Polityka Cookies